Odpad je poklad

"Dávame gól, dávame gól,
planéta je víťaz a my s ňou!
Poviem ti to na rovinu,
z odpadu máme surovinu!"

Odpad je poklad

Národný vzdelávací projekt Odpad je surovina a muzikál Odpad je poklad sú zamerané na spoločenskú zodpovednosť v oblasti odpadov a zlepšovania kvality životného prostredia.

ODBORNÍ GARANTI & ZÁŠTITA & PARTNERI