Partneri

Celý organizačný a umelecký tím ďakuje partnerom vzdelávacieho muzikálu spoločenskej zodpovednosti Odpad je poklad za ich podporu, bez ktorej by sa nepodarilo zrealizovať tento projekt v takom širokom zábere ako je pripravovaný. Budujeme dlhodobé partnerstvá, lebo nás čaká veľa práce, aby sa téma odpady dostala pod kožu každému z nás.

Záštita

Partner

Odborní garanti

Diamantoví partneri

Zlatí partneri

Strieborní partneri

Bronzoví partneri