EKO Online muzikál (určený pre školy)

Ako prvú formu muzikálu, Online muzikál „Odpad je poklad“ štartujeme 1.6.2022.
Online forma poskytne možnosť zažiť tento vzdelávací muzikál zameraný na triedenie, recykláciu
odpadu a s tým spojené šetrenie životného prostredia všetkým žiakom v každom meste, v každej
obci Slovenska.