Kaufland detský festival

V nedeľu 4.6.2023 sme boli v Záhorskej Bystrici na Kaufland detskom festivale! Pozrite sa, ako sme sa bavili, spievali a tancovali!

EKO súťaž ODPAD JE POKLAD

PREČO SA MÁME ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

Účelom „EKO súťaž ODPAD JE POKLAD“ prebiehajúcej medzi mestami, školami a triedami v rámci zapojených štyroch dvojíc miest do súťaže, je environmentálne vzdelávanie žiakov v oblasti odpadového hospodárstva.

Cieľom je podpora triedenia odpadu, vedúca k zlepšovaniu  životného prostredia.

Poznáme výsledky EKO súťaže Odpad je poklad

Štyri dvojice slovenských miest prostredníctvom žiakov ZŠ súťažili o hlavné ceny v „EKO súťaži ODPAD JE POKLAD“, ktorá je určená žiakom v rámci environmentálneho vzdelávania v oblasti odpadového hospodárstva a rozvoja ich ekologického myslenia. Súťaž bola koncipovaná tak, aby mohla byť zaradená do výučby aj ako hodina environmentálnej výchovy.

Víťazi a ocenení

 

Hlavná cena

Predstavenie muzikálu bude môcť zažiť v 4 mestách cca 1 600 žiakov

Prešov 

Muzikál Odpad je poklad k nim zavíta v pondelok 24.4.2023

Bratislava - MČ Ružinov

Muzikál Odpad je poklad k nim zavíta v stredu 26.4.2023

Trnava

Muzikál Odpad je poklad k nim zavíta vo štvrtok 27.4.2023

Nové Zámky

Muzikál Odpad je poklad k nim zavíta v piatok 28.4.2023Najaktívnejšia škola EKO súťaže ODPAD JE POKLAD

1. miesto: ZŠ Karpatská, Žilina
2. miesto: ZŠ Borodáčova, Bratislava
3.miesto: ZŠ Sibírska, Prešov


Výsledky kreatívnej kategórie EKO súťaže ODPAD JE POKLAD

128 Online vstupeniek muzikálu Odpad je poklad, ktoré vyhrali aktívni žiaci pre kolektívy
svojich tried si bude môcť pozrieť 3 500 žiakov ZŠ

A. Kreatívny prístup oslovenia svojho okolia

1. miesto: ZŠ Komenského, Púchov (meme)
2. miesto: ZŠ Važecká II. Stupeň, Prešov, (video) „ Spolu tvoríme tím“
3. miesto: ZŠ Komenského, Púchov, (GIF)

B. Dajme veciam druhú šancu

1.  miesto: ZŠ Sibírska, Prešov, „ Si kamoš?“
2. miesto: ZŠ Sibírska, Prešov, „ Hry a zábava v ŠKD“
2. miesto ZŠ Sibírska, Prešov, „Trefná matematika“
3. miesto: ZŠ Sibírska, Prešov, „Z vyradených lavíc“

Základné informácie o súťaži

Základné údaje o súťaži.pdf

Odborná porota Eko súťaže "Odpad je poklad"

Radomír Brtáň - Združenie miest a obcí Slovenska
Monika Farka - Správca zálohového systému
Marek Brinzík - NATUR - PACK
Radovan Potočár - Odpady-portal.sk
Bohumila Tauchmannová - OZ Kvalita z našich regiónov

Ktoré mestá budú súťažiť?

Ktoré mestá budú súťažiť.pdf

Základné informácie o súťaži medzi triedami

Základné informácie o.pdf
Pravidlá súťaže EKO Súťaž ODPAD JE POKLAD-3.pdf
Prihlasovací formulár

Víťazi a výhry

Víťazi a výhry.pdf