Multimediálna EKO Show ( určená pre všetkých)

Termín veľkolepej muzikálovej EKO Show je plánovaný ku koncu roka 2022.
Veľkolepá muzikálová show vo vybraných mestách Slovenska, kde sa predstavia TOP umelci v
netradičnom stvárnení vysoko aktuálnej spoločenskej témy, ktorou bezpochyby je oblasť odpadov a
zlepšovania životného prostredia. EKO Show je nadstavbou EKO muzikálu Odpad je poklad, ktorý
budú mať možnosť zažiť deti v mnohých mestách Slovenska v rámci školského vzdelávania. „Zoberte
svojich rodičov na muzikál“ je ďalšia možnosť, ako môže prispieť mládež, ďalej šíriť ekologické
myšlienky muzikálu v celej spoločnosti „pozvaním svojich blízkych“ na toto spoločensky naliehavé
podujatie.