Muzikálová EKO Road Show (určená pre školy)

Predstavenia muzikálu „Odpad je poklad“ si budú môcť osobne vychutnať žiaci a študenti vo
vybraných mestách Slovenska na jeseň 2022.
Environmentálne vzdelávanie detí už od predškolského veku je jednou z možností ako dosiahnuť
lepšie výsledky v ekologickom myslení. Cieľom tejto vzdelávacej Road Show EKO muzikálu „Odpad je
poklad“ po slovenských mestách v spolupráci so ZMOS je zapojiť žiakov a študentov do kreatívneho
vzdelávania a ekologického myslenia tak, aby sa ekologické presvedčenie šírilo prostredníctvom
mládeže do celej spoločnosti. Základom trvalej udržateľnosti projektu bude jeho spontánne šírenie
prostredníctvom naštudovania muzikálu ZUČ, ochotníckymi divadlami, dramatickými krúžkami
podporované rôznymi aktivitami projektu Odpad je surovina.